Comptador de visites

6/4/17

Què implica realment l’acord entre el PP, CCOO, UGT i CSIF


Anàlisi de la CGT de l’acord del govern del PP amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF en matèria d’Ocupació Pública

Companys, companyes,

Més enllà dels titulars i dels que creiem injustificats triomfalismes, us volem traslladar les conclusions que en traiem de la lectura que en matèria d’Ocupació Pública s’ha signat el proppassat 29 de març.

Aquest acord s’ha volgut presentar com l’alliberament esperat de les ofertes d’ocupació pública i la recuperació de les plantilles de les administracions, però llegit l’acord, veiem que no només no permet una recuperació de les plantilles de treballadors públics, sinó que insisteix en la política de forçar la reducció de l’ocupació pública i preveu “tapar el forat” que implica l’estratègia de nomenar interins que fan servir administracions com el nostre Ajuntament per a compensar la manca d’OPO (Oferta Pública d’Ocupació).

L’acord fa això de la següent manera:

1. Continua aplicant el criteri de taxa de reposició (sempre respecte de les baixes no cobertes de l’exercici anterior que no s’hagin cobert amb personal interí), i que serà del 100% en el cas de serveis essencials i del 50% en la resta. Veiem que fan una relació que pretén ser més exhaustiva del que són serveis essencials, això ens temem molt que a la redacció de la llei de pressupostos de molt propera aprovació es farà servir per deixar clar que el que no es declari expressament com serveis essencials no es podrà considerar servei essencial.

2. Com a novetat, introdueix el propòsit de reducció de la temporalitat i ho fa de la següent manera: els llocs ocupats per interins des de fa més de tres anys en el moment de la signatura de l’acord (només en aquest moment de la signatura, qui portés 2 anys i 364 dies ni compta ara ni comptarà després) es sumaran i es podran fer OPOs de consolidació de l’ocupació amb l’objectiu de reduir com a màxim en un 90% i en tres anys aquests llocs. Els llocs que portin menys temps no es tindran en compte i ja es veu que com a mínim el 10% dels de més de tres anys continuaran sent interins. Reconeixem que individualment és positiu per als que guanyin aquestes convocatòries durant els pròxims tres anys, però això no comporta increment d’ocupació, només regularització excepcional i parcial del nivell d’interinitat.

3. Una altra novetat és que faculta a cada administració a negociar OPOs per formalitzar totes les places d’indefinits no fixos (per exemple les de personal municipalitzat per subrogació). Sempre ha estat una obvietat que aquests llocs de treball han d’acabar per passar per una oferta pública d’ocupació, però sorprèn que aquestes places es vulguin comptar a banda i s’obri la possibilitat de fer una convocatòria immediata. Naturalment no ens fan por en aquest sentit, però s’intueix l’ànim de dissuadir als treballadors de les empreses contractistes dient-los que es poden trobar de seguida amb una convocatòria d’OPOs per ocupar els seus llocs i fer-los d’aquesta manera al carrer.

4. S’anuncia que un cop passin els tres anys de consolidació parcial de la interinitat, el percentatge d’interins s’ha de mantenir en un 8%. Això vol dir que de retruc les limitacions de la taxa de reposició també afectarà als interins, i que per exemple el que està fent ara l’Ajuntament de convocar milers de places de borses de treball ja no ho podrà fer. De fet i encara que tingui borses constituïdes, els poden dir que no poden nomenar interins quan això suposi un augment la taxa de temporalitat per sobre del 8%. És a dir, ni un interí més fins que la taxa d’interinitat es trobi per sota del 8%. Haurien de passar dècades.

No més interins, no més treballadors públics en còmput global.

I que els treballadors i treballadores de les empreses contractistes que reivindiquen la municipalització vagin amb compte amb el que desitgen, que potser acabaran al carrer en poc més d’un any si és que efectivament els municipalitzen.

Aquesta és la feina que han fet CCOO, UGT i CSIF amb el govern de l’Estat. Assegurar-se de la continuïtat i revitalització de les polítiques de reducció de les plantilles directes de les administracions.

I per acabar, tenim l’increment d’un 1% de les nostres retribucions. Un augment ridícul que ni tant sols frena la pèrdua de poder adquisitiu que patim de forma crònica, atès el 3% d’increment de l’IPC que ara mateix estem patint.

Tot un èxit de les intenses activitats reivindicatives, per citar un dels signants.

NO ENS RESIGNEM, INSISTIM EN LA IL.LEGALITAT DE MESURES COM AQUESTA QUE PRETENEN DILUIR EL CONTINGUT DE LES DIRECTIVES I LES SENTÈNCIES EUROPEES QUE PERMETEN LA INTERNALITZACIÓ DE LA GESTIÓ I EXIGEIXEN ACABAR AMB LA TEMPORALITAT ABUSIVA.

FERMESA I MOBILITZACIÓ CONTRA EL DESMANTELLAMENT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

5/4/17

Productivitat 2017 (Objectius dels Departaments)


Segons determina l’annex 3 del vigent Acord de Matèries Comunes del personal al servei de l’Ajuntament de Premià de Mar

L’Ajuntament informà, el passat dimecres 29 de març, a la part social sobre la proposta els objectius dels diferents departament pel 2017.

Us recordem la importància d’aquests objectius de departament, doncs dictaran la meritació del 50% del total de la productivitat individual que percebrem per aquest concepte.

Objectius
          A) – Objectius Generals              10%
          B) – Objectius per Departament  50%
          C) – Satisfacció dels Usuaris       20%

Rendiment Individual
          A) - Autoformació                      10%
          B) – Avaluació del Rendiment     10%

Objectius per departament
Consisteixen en la valoració del compliment d'objectius específics d'un departament prèviament fixats, segons el procediment i terminis previstos amb caràcter general.

Procediment:
El regidor de l'àrea corresponent farà una proposta on s’establiran tres objectius a assolir. Aquests objectius hauran de ser compartits amb els treballadors de cada departament. Aquesta proposta es remetrà a la Mesa General de Negociació per ser acordats abans del 31 d'octubre de cada any. Els acords de la Mesa seran traslladats a Recursos Humans per a seguir la tramitació i es publicaran abans del 31 de desembre, per tal que siguin coneguts pels treballadors i treballadores i possibilitar la seva meritació  l’any següent. La determinació d’objectius dels diferents departaments haurà de seguir un criteri equiparable en la seva naturalesa.

Avaluació:
Consistirà en un informe detallat signat pel regidor, que encarregarà al responsable corresponent, on s’especificarà el nivell assolit en cada objectiu tot aportant dades numèriques. També haurà d’incloure una proposta de puntuació raonada en base a la seva contribució als objectius del departament, que haurà de ser ratificada per la Mesa General de Negociació.
Aquest informe partirà d'una puntuació del 0 al 100 (valoració percentual), essent el 100% la puntuació màxima i el 0% la puntuació mínima, basant-se en dades concretes sobre els aspectes a valorar assenyalats anteriorment.

Pronunciament de la CGT
Des de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament hem constatat que no tots els departaments han fet arribar els objectius corresponent al personal afectat, segons especifica clarament el procediment: “Aquests objectius hauran de ser compartits amb els treballadors de cada departament.” A tal efecte instem a aquests empleats a que ens facin arribar qualsevol circumstància que trobin lesiva en els corresponents objectius del departament en qüestió.
Des de la CGT ens comprometem a  donar trasllat, de forma anònima a l'òrgan corresponent, de totes les apreciacions que ens feu arribar sobre el tema en concret. Amb la finalitat, sí s’escau, que la Mesa general de Negociació pugui fer les correccions adients, segons es preveu reglamentàriament.

4/4/17

Formació Plans D’Ocupació


S’està impartint a les dependències del Centre Cívic

Centre Cívic Premià de Mar

El personal contractar en Plans d’Ocupació Pública han de rebre obligatòriament una formació impartida dins de la jornada laboral de 20 hores lectives. Amb la finalitat d’adquirir les competències comunicatives tant orals com escrites per desenvolupar-se amb èxit en l’àmbit personal, social i laboral. Adquirint capacitats per a la transformació d’idees en accions com a eina bàsica en el procés de la recerca de feina.

A tal efecte del 16 de març i fins el 7 d’abril s'està impartint la corresponent acció formativa a les dependències del Centre Cívic.
Des de la CGT esperem que aquesta formació s’ajusti a les necessitats del personal al qual va destinat i que sigui profitosa pel col·lectiu corresponent.  

3/4/17

Revisió mèdica 2017


S’ha realitzat durant el passat mes de març per l’empresa Egarsat SP
Segons preveu l’art. 22 de la Llei 31/1995 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals l’empresari resta obligat a vigilar la salut dels seus empleats mitjançant les corresponents revisions mèdiques.
A tal efecte per a quest any l’ajuntament a contractar a l’empresa Egarsat SP (accés al web) de Sant Cugat del Vallès per a donar compliment a aquest compromís legal que té amb els seus empleats.
Enguany la revisió mèdica anual s’ha dut a terme a les noves dependències de la Brigada d’Obres i Serveis mitjançant una autocaravana equipada "adequadament" per a dur a terme aquesta activitat.
Des de la CGT volem mostra el nostre malestar en referència a que considerem que aquesta revisió mèdica ha de servir per a avaluar l’estat de salut dels treballadors i com incideixen les funcions pròpies del nostre lloc de treball en la nostra salut. Situació que, entenem, no es compleix en tota la seva extensió desvirtuant greument la finalitat de la vigilància de la salut dels treballadors.

1/4/17

Valoració de Llocs de Treball: Organigrama


Els sindicats hem demanat un recés per a estudiar acuradament les diferents propostes plantejades per l’Ajuntament sobre l’OrganigramaEl treball dut a terme durant el mes de març en quant a l’estudi de la nova valoració de llocs de treball, per part dels sindicats, ha estat prioritàriament analitzar com vol l’Ajuntament estructurar els diferents serveis que prestem com administració pública mitjançant un Organigrama funcional i jeràrquic que doni resposta a aquestes necessitats de la forma més eficient possible.

L’Organigrama Municipal. En quant a la valoració de llocs de treball és evident que té una incidència notable doncs un factor a valorar, segons ho preveu el manual emprat, és precisament el comandament sobre subordinats.
Des de la CGT hem alertat de diferents disfuncions que, segons el nostre entendre, presenta la proposta de l’Ajuntament. Malgrat la potestat organitzativa correspon a l’Ajuntament no estalviarem esforços per a consensuar un Organigrama Municipal que s’ajusti a les necessitats reals de la plantilla.

26/2/17

8 de març 2017: Seguirem lluitant ingovernables, desobedients i desafiants


Manifest de CGT Catalunya pel 8 de març 2017, Dia Internacional
de les Dones Treballadores


8M_2017_Cartell_CAT


Ja hem arribat al Dia Internacional de les Dones Treballadores i hem de començar parlant del que sempre diem de manera incansable. Ho diem cada dia amb insistència:

Les dones, que sostenim el món, que en les pitjors adversitats tirem endavant allò important per la vida, cobrem menys que els homes per a realitzar la mateixa feina, pel simple fet de ser dones. Sembla ser que encara som el complement al sou de l’home. Les dones patim agressions masclistes a la feina, a casa i als carrers. Ens jutgen pels nostres cossos, pretenen tractar-nos com a mera decoració, com a esclaves del seu desig, o com a les seves treballadores domèstiques personals. Les dones realitzem les tasques de cura sense que siguin ni repartides ni valorades. Aquí no hi ha hagut ni hi ha repartiment de la feina ni de la riquesa que genera. Les dones rebem de manera quotidiana la doble agressió de tots aquells que consenten i callen davant de qualsevol forma de masclisme ja sigui el polític de torn, el company que no vol agafar l’escombra, l’empresari que fomenta que l’assetjament quedi impune, el jutge que relativitza els feminicidis, el mossèn que fomenta la submissió femenina als desitjos del marit... la llista és llarga.

Com cada any, hem assistit a infinitat d’exemples concrets, que ens fan sortir al carrer a diari, lluitar als nostres llocs de treball, als col·lectius on militem i als espais íntims.

I arriba ja un moment que en tenim prou, que n’estem ben fartes, que ens cal fer. I sí, hem assistit a un any de mobilitzacions contra les violències de gènere, i també contra la feminització de la pobresa i de la precarietat. Estem rememorant constantment els motius pels quals es celebra aquesta data: l’autoorganització de les dones treballadores, com tantes vegades hem fet, per a revolucionar i revolucionar-se, la pràctica de l’acció directa i l’autogestió així com la ingovernabilitat de les nostres àvies: treballadores feministes organitzades.

Tornem-hi! Com van fer les nostres companyes ahir, abans d’ahir, el segle passat i al llarg de tota la història. Calen mil mobilitzacions i calen encara més dones que no estiguem pendents de quina serà la propera llei que ens decepcionarà, que no estiguem mirant quina serà la propera mancança institucional que ens farà mal, quina serà la propera frase que serà apropiada per aquelles que es diuen feministes però que ens maten a la feina. Volem mirar molt més enllà de tot això i volem mirar a les nostres, a les dones treballadores, sense emmirallar-nos en discursos tebis que ens desmobilitzen i ens allunyen de la nostra revolució, la de transformar els treballs, transformar les formes verticals de relació, transformar el món sencer. La vella i senzilla recepta del feminisme de classe, anticapitalista i sense complexes.

No ens valen trossets del pastís, no és que no vulguem les molles, és que volem canviar la recepta, i aquesta només es podrà canviar des de les que patim el matrimoni ferotge entre capitalisme i heteropatriarcat.

I volem una nova recepta per a seguir essent ingovernables, desobedients i desafiants, perquè només des de nosaltres podrem fer el món totalment nou, amb la llibertat i la vida al centre.

8 de març de 2017
CGT Catalunya

20/2/17

Funcionarització personal de les Brigades


La CGT formalitza proposta de pla de funcionarització del personal laboral de     les Brigades d’Obres i Jardineria de l’AjuntamentEl passat divendres 17 de febrer d’enguany la CGT va traslladar a l’Ajuntament la demanda del personal de les Brigades Municipals d’obrir un procés de funcionarització gradual del personal laboral d’aquest col·lectiu. Mitjançant la mencionada proposa la CGT compleix el mandat que els treballadors ens van adreçà en assemblea el passat 19 de desembre.
Des de la CGT recordem que al gener de 1998 es va produir un procés de funcionarització del personal de l’Ajuntament de Premià de Mar, del qual es va excloure el personal de les Brigades en virtut que l’Ajuntament entenia que el personal d’oficis no es podia funcionaritzar. Tot i que el compromís adquirit amb la representació social era portar a terme la funcionarització de la totalitat de la plantilla laboral que mostrés el seu interès.
Per tant, es fa necessari situar aquest Pla de Funcionarització en el seu context, és a dir, inscriure'l dins la situació laboral dels treballadors de les Brigades de l'Ajuntament.
L'origen d'aquests serveis es remunta a la necessitat de tenir una Brigada municipal a Premià de Mar. Per les proximitats de l'any 1975 es va començar per tenir tots  els serveis centralitzats a l'Ajuntament, paletes, escombriaires , lampistes i d'altres serveis d’àmbit general, posteriorment es va formar el mapa de serveis  que l’ajuntament prestava en el seu moment, i que  va  finalitzar amb el procés de funcionarització de l'any 1998.

Des de la Confederació General del Treball (CGT) proposem la funcionarització gradual del personal laboral fix de les Brigades de l' Ajuntament per les següents raons:

1.- Entenem que el personal laboral de les Brigades arrosseguen un greuja comparatiu evident i notori envers la resta de companys que, voluntàriament, va decidir participar en el procés de funcionarització de 1998.
2.- No compartim l’argument que en el seu moment manifestà l’Ajuntament per a excloure del mencionat procés de funcionarització al personal d’ofici de les Brigades (“el personal d’ofici no es pot funcionaritzar”). Situació que, entenem, no s’ajusta a dret i que argumentem oportunament en la referida proposta. De fet, des de les hores s’ha compartit dualitat de naturalesa jurídica (laboral/funcionari) entre el propi personal d’ofici de les Brigades.
3.- Gairebé 20 anys després que s’exclogués, contradictòriament, al personal de les Brigades del procés de funcionarització. Defensem que, jurídicament, es podia haver inclòs a aquest personal, en les mateixes condicions que la resta de personal.                                                              

4.- Malgrat compartim un Acord de Matèries Comunes per a tots els empleats públics de l’Ajuntament de Premià de Mar per a garantir unes condicions de treball no discriminatòries entre personal funcionari i laboral. Aquesta dualitat jurídica (funcionari/laboral) existent a les Brigades comporta greuges comparatius importants. Com ara les retribucions salarial.
5.- Aquest  Pla  de Funcionarització pretén simplement  ajustar els vincles  de tots  dos règims jurídics (laboral i funcionari), doncs aquesta situació actual, no només és jurídicament incorrecta, sinó que a més  a la pràctica  origina treball addicional, generant  duplicitats i un seguit de feines prescindibles.
6.- La funcionarització de plantilles no és pas una qüestió nova. D'altres  Institucions Públiques, algunes tan properes com la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del Prat o de l'Hospitalet, ja l'han dut a terme  per una  simple  qüestió  d’eficàcia i adequació legal.