Comptador de visites

26/2/17

8 de març 2017: Seguirem lluitant ingovernables, desobedients i desafiants


Manifest de CGT Catalunya pel 8 de març 2017, Dia Internacional
de les Dones Treballadores


8M_2017_Cartell_CAT


Ja hem arribat al Dia Internacional de les Dones Treballadores i hem de començar parlant del que sempre diem de manera incansable. Ho diem cada dia amb insistència:

Les dones, que sostenim el món, que en les pitjors adversitats tirem endavant allò important per la vida, cobrem menys que els homes per a realitzar la mateixa feina, pel simple fet de ser dones. Sembla ser que encara som el complement al sou de l’home. Les dones patim agressions masclistes a la feina, a casa i als carrers. Ens jutgen pels nostres cossos, pretenen tractar-nos com a mera decoració, com a esclaves del seu desig, o com a les seves treballadores domèstiques personals. Les dones realitzem les tasques de cura sense que siguin ni repartides ni valorades. Aquí no hi ha hagut ni hi ha repartiment de la feina ni de la riquesa que genera. Les dones rebem de manera quotidiana la doble agressió de tots aquells que consenten i callen davant de qualsevol forma de masclisme ja sigui el polític de torn, el company que no vol agafar l’escombra, l’empresari que fomenta que l’assetjament quedi impune, el jutge que relativitza els feminicidis, el mossèn que fomenta la submissió femenina als desitjos del marit... la llista és llarga.

Com cada any, hem assistit a infinitat d’exemples concrets, que ens fan sortir al carrer a diari, lluitar als nostres llocs de treball, als col·lectius on militem i als espais íntims.

I arriba ja un moment que en tenim prou, que n’estem ben fartes, que ens cal fer. I sí, hem assistit a un any de mobilitzacions contra les violències de gènere, i també contra la feminització de la pobresa i de la precarietat. Estem rememorant constantment els motius pels quals es celebra aquesta data: l’autoorganització de les dones treballadores, com tantes vegades hem fet, per a revolucionar i revolucionar-se, la pràctica de l’acció directa i l’autogestió així com la ingovernabilitat de les nostres àvies: treballadores feministes organitzades.

Tornem-hi! Com van fer les nostres companyes ahir, abans d’ahir, el segle passat i al llarg de tota la història. Calen mil mobilitzacions i calen encara més dones que no estiguem pendents de quina serà la propera llei que ens decepcionarà, que no estiguem mirant quina serà la propera mancança institucional que ens farà mal, quina serà la propera frase que serà apropiada per aquelles que es diuen feministes però que ens maten a la feina. Volem mirar molt més enllà de tot això i volem mirar a les nostres, a les dones treballadores, sense emmirallar-nos en discursos tebis que ens desmobilitzen i ens allunyen de la nostra revolució, la de transformar els treballs, transformar les formes verticals de relació, transformar el món sencer. La vella i senzilla recepta del feminisme de classe, anticapitalista i sense complexes.

No ens valen trossets del pastís, no és que no vulguem les molles, és que volem canviar la recepta, i aquesta només es podrà canviar des de les que patim el matrimoni ferotge entre capitalisme i heteropatriarcat.

I volem una nova recepta per a seguir essent ingovernables, desobedients i desafiants, perquè només des de nosaltres podrem fer el món totalment nou, amb la llibertat i la vida al centre.

8 de març de 2017
CGT Catalunya

20/2/17

Funcionarització personal de les Brigades


La CGT formalitza proposta de pla de funcionarització del personal laboral de     les Brigades d’Obres i Jardineria de l’AjuntamentEl passat divendres 17 de febrer d’enguany la CGT va traslladar a l’Ajuntament la demanda del personal de les Brigades Municipals d’obrir un procés de funcionarització gradual del personal laboral d’aquest col·lectiu. Mitjançant la mencionada proposa la CGT compleix el mandat que els treballadors ens van adreçà en assemblea el passat 19 de desembre.
Des de la CGT recordem que al gener de 1998 es va produir un procés de funcionarització del personal de l’Ajuntament de Premià de Mar, del qual es va excloure el personal de les Brigades en virtut que l’Ajuntament entenia que el personal d’oficis no es podia funcionaritzar. Tot i que el compromís adquirit amb la representació social era portar a terme la funcionarització de la totalitat de la plantilla laboral que mostrés el seu interès.
Per tant, es fa necessari situar aquest Pla de Funcionarització en el seu context, és a dir, inscriure'l dins la situació laboral dels treballadors de les Brigades de l'Ajuntament.
L'origen d'aquests serveis es remunta a la necessitat de tenir una Brigada municipal a Premià de Mar. Per les proximitats de l'any 1975 es va començar per tenir tots  els serveis centralitzats a l'Ajuntament, paletes, escombriaires , lampistes i d'altres serveis d’àmbit general, posteriorment es va formar el mapa de serveis  que l’ajuntament prestava en el seu moment, i que  va  finalitzar amb el procés de funcionarització de l'any 1998.

Des de la Confederació General del Treball (CGT) proposem la funcionarització gradual del personal laboral fix de les Brigades de l' Ajuntament per les següents raons:

1.- Entenem que el personal laboral de les Brigades arrosseguen un greuja comparatiu evident i notori envers la resta de companys que, voluntàriament, va decidir participar en el procés de funcionarització de 1998.
2.- No compartim l’argument que en el seu moment manifestà l’Ajuntament per a excloure del mencionat procés de funcionarització al personal d’ofici de les Brigades (“el personal d’ofici no es pot funcionaritzar”). Situació que, entenem, no s’ajusta a dret i que argumentem oportunament en la referida proposta. De fet, des de les hores s’ha compartit dualitat de naturalesa jurídica (laboral/funcionari) entre el propi personal d’ofici de les Brigades.
3.- Gairebé 20 anys després que s’exclogués, contradictòriament, al personal de les Brigades del procés de funcionarització. Defensem que, jurídicament, es podia haver inclòs a aquest personal, en les mateixes condicions que la resta de personal.                                                              

4.- Malgrat compartim un Acord de Matèries Comunes per a tots els empleats públics de l’Ajuntament de Premià de Mar per a garantir unes condicions de treball no discriminatòries entre personal funcionari i laboral. Aquesta dualitat jurídica (funcionari/laboral) existent a les Brigades comporta greuges comparatius importants. Com ara les retribucions salarial.
5.- Aquest  Pla  de Funcionarització pretén simplement  ajustar els vincles  de tots  dos règims jurídics (laboral i funcionari), doncs aquesta situació actual, no només és jurídicament incorrecta, sinó que a més  a la pràctica  origina treball addicional, generant  duplicitats i un seguit de feines prescindibles.
6.- La funcionarització de plantilles no és pas una qüestió nova. D'altres  Institucions Públiques, algunes tan properes com la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del Prat o de l'Hospitalet, ja l'han dut a terme  per una  simple  qüestió  d’eficàcia i adequació legal.


19/2/17

Informe Identificació i Avaluació de Riscos Psicosocials


MC-Mutual presenta a l’ajuntament i a la part social Informe
d’Identificació i Avaluació de Riscos Psicosocials


Mètode d'avaluació de riscos emprar: Bateria MC-UB

A la darrera sessió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament els responsables tècnics de prevenció de MC-Mutual, que han participat en la realització del mencionat informe, han exposat a la representació de l’ajuntament i dels Delegats de Prevenció els resultats a considerar i a adoptar les mesures escaients que siguin precises amb la finalitat d’ajustar-nos a allò que determina la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en aquest aspecto.
L’informe presentat té per objectiu detectar i avaluar aquells factors de risc associats a l’entorn psicosocial del col·lectiu de treballadors analitzats, així com proposar una sèrie de mesures preventives que pretenen ser una orientació o guia general sobre els aspectes importants a millorar en l’organització.
L’estudi realitzat es basa en la informació sobre les condicions de treball de l’Ajuntament de Premià de Mar, així com dels diferents llocs de treball, recollida a partir de les entrevistes i qüestionaris administrats als treballadors. Per tant, les valoracions i recomanacions contingudes en aquest informe són vàlides solament mentre aquestes condicions no variïn significativament.
Els delegats de prevenció, com a legítims representants dels empleats de l’Ajuntament en tot allò que afecti a la seguretat i la salut laboral d’aquests, hem demanat un temps prudencial per tal d’avaluar amb deteniment el mencionat informe a fi i efecte de proposar el corresponent calendari d’actuacions segons correspongui.

13/2/17

Sol·licitud de Canvi de Contingència d’Incapacitat Temporal


Escrit per a presentar a l’INSS de sol·licitud de Canvi de Contingencia d’Incapacitat Temporal (baixa) per considerar que deriva d’Accident de Treball o Malaltia Professional

             >>> Accés  a l'escrit


Des de la Secció Sindical de la CGT restem a disposició de les companyes i companys que vulguin resoldre qualsevol dubte del tema referenciat. 


11/2/17

L'acomiadament durant la baixa mèdica ja és acomiadament nul


Un cop més, el Tribunal de Justícia de la UE torna a deixar en evidència
la legislació laboral española
Com ja va passar amb el cas dels interins (accés), el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha tornat a posar en evidència la legislació laboral espanyola. En aquesta ocasió, el jutjat del Social número 33 de Barcelona ha declarat nul un acomiadament que s'ha produït durant la incapacitat temporal d'un treballador (baixa mèdica) seguint la resolució del tribunal europeu.
Es tracta d'un cas que marca precedent ja que, de no ser per la intervenció d'Europa, aquest acomiadament hagués estat improcedent en lloc de nul.
De de la CGT mostrem la nostra satisfacció davant de qualsevol pronunciament dels Tribunals a favor dels drets de la classe treballadora i no defallirem en la lluita fins a derogar la nefasta Reforma Laboral.


9/2/17

Enquesta de satisfacció als usuaris de l’ajuntament


A partir de la propera setmana es duran a terme les enquestes de satisfacció entre els usuaris de serveis de diferents departaments de l’ajuntament


Urnes i paperetes preparedes per a materialitzar les enquestes de satisfacció

Recordem que en virtut dels resultats d’aquestes enquestes percebrem el 20% del total del complement de productivitat del 2016, segons es preveu a l’Acord de Matèries Comunes en el seu Annex 3/5.
Segons s’acordà en el seu moment els centres on es realitzarà la recollida de dades per a confeccionar les enquestes seran:
         -> OAC.
         -> SPAC i Promoció Econòmica.
         -> Pavelló Municipal.
         -> Centre Cívic.
         -> Biblioteca Municipal.

Està previst realitzar un mostreig mínim de 700 enquestes repartides pels diferents centres esmentats que ens proporcionaran una estimació molt aproximada de la satisfacció dels usuaris dels diferents serveis de forma globalitzada.         
En enquestes de satisfacció els usuaris de l’ajuntament hauran de respondre als següents aspectes, valorant-los del 0 al 10:
         -> Agilitat en l’atenció.
         -> Claredat en la informació.
         -> Coneixement de la matèria.
         -> Amabilitat, cordialitat, empatia.

Des de la CGT ens hagués agradat que aquest procés es materialitzés mitjançant enquestadors amb la finalitat de donar una atenció personalitzada als diferents usuaris dels serveis de l’ajuntament que realitzin la mencionada enquesta.

1/2/17

Valoració Llocs de Treball. Què hi ha de nou ??? (2)


Finalitzem el mes de gener i la Comissió Tècnica de Valoració de Llocs de Treball s’ha reunit en 4 ocasions sense incidències a destacar

La Comissió Tècnica treballant l'Organigrama d'Administració i Organització Interna


Comencem el mes de febrer i ens trobem a l’equador d’aquest procés de valoració. Recordem que el proper 24 de febrer hauria d’estar enllestit tot el procés de valoració de fitxes, segons el calendari fitxar per la pròpia Comissió Tècnica.
Fins el moment només s’han valorat fitxes de les Àrees d’Alcaldia i d’Administració i Organització Interna. Per tant, entenem que aquesta fase de valoració es dilatarà en el temps. Fet que des de la CGT no considerem preocupant, més aviat tot el contrari. Considerem que cal prioritzar en la valoració acurada de cada una de les fitxes a valorar en detriment, si s’escau, del temps emprat per a fer-ho.
En resposta a consultes que ens heu fet arribar. Estimem molt important fer-vos saber que aquesta Comissió Tècnica de Valoració De Llocs de Treball no assigna retribucions en les valoracions. Tan sols puntua les funcions de cada fitxa descriptiva de lloc de treball en base a uns factors i subfactors determinat. -> (accés)
Posteriorment, a aquesta fase de valoració, es durà a terme la negociació col·lectiva corresponent per tal d’assignar un valor multiplicador als punts que donarà com a resultat les retribucions corresponents de les diferents Fitxes Descriptives de Llocs de Treball.
Us mantindrem informats del desenvolupament i dels fets més rellevants de les properes reunions de la Comissió Tècnica. És el nostre compromís !!!