Comptador de visites

17/11/17

25 novembre 2017. Dia Internacional Contra la Violència Masclista


Ja n'hi ha prou de tanta Violència Masclista; ja n'hi ha prou de 
tota Violència Masclista
Des de la CGT cridem per a que ens escoltin  arreu del món:

Durant aquest any, a Espanya, desenes de dones han estat assassinades a mans de les seves parelles, ex-parelles o familiars;  milers de dones i de nenes han estat violades, abusades i assetjades sexualment. Volem que s'assenyali a tots els agressors, tant des de les administracions públiques com des dels Mitjans de Comunicació i que la societat s’assabenti de que:

No ens morim, ens assassinen!

Al mateix temps, les administracions públiques segueixen sense dotar de cap pressupost el  desenvolupament  complert de les lleis que es van aprovar per a eradicar la violència masclista. El seu immobilisme  és el que sosté la violència de l'Estat contra nosaltres , amb  les seves polítiques privatitzadores, antisocials i generadores de desigualtat.

No n'hi ha prou amb exigir un Pacte d'Estat si aquest  es queda en paper mullat!

Els mitjans de comunicació al servei del poder, reprodueixen sense cap mena de  crítica les violències estructurals masclistes, normalitzant un sistema binari heteronormatiu que ens cosifica, que instrumentalitza els nostres cossos objecte al servei del masclisme, volent-nos fer víctimes, submises i còmplices del patriarcat. Però nosaltres ens rebel·lem, parlem, escrivim els nostres propis discursos, escollim les nostres imatges, enfortint i enaltim la nostra lluita i dissidència, desenvolupem projectes autònoms i autogestionaris dels nostres recursos personals i comunitaris.

El sistema patriarcal ens necessita a les dones com a objectes reproductors de mà d'obra precària per poder continuar enriquint-se a costa nostra. Per això, la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, no permet exercir el dret a l'Avortament Lliure, Segur, Públic i Gratuït que exigim per a totes les dones, incloses les menors d'edat. Deixeu de rebaixar-nos a la minoria d'edat per decidir sobre els nostres cossos i les nostres vides.

Davant dels avenços que vàrem aconseguir amb les nostres lluites, la reacció del masclisme organitzat és exigir una legislació que ens imposi una custòdia compartida en els casos de separació i divorci, en lloc de donar suport a una maternitat-paternitat responsable i acords en les cures de les i dels menors.

Denunciem la violència institucional en els propis jutjats de violència de gènere cap a les dones i les seves filles i fills, castigant a les que denuncien. 

Defensem una subversió feminista de l'economia, un coeducació feminista transversal i uns models educatius en totes les àrees de la vida que no reprodueixin ni invisibilitzin les violències masclistes, que es facin servir els diners dels nostres impostos per a eradicar la violència i  assenyalar  qui l'exerceix , incloses les diferents esglésies i institucions públiques. Ens declarem insubmises, rebels i subversives.

Reaccionem! Passem a l'acció! Davant de les seves violències, la nostra autodefensa!


16/11/17

Sessions informatives Valoracions de Llocs de Treball


Prop de 100 empleats/des municipals assisteixen a la convocatòria 
del Comitè Unitari de Personal  
Amb la finalitat d’informar a la Plantilla Municipal sobre la metodologia i acords presos relacionats amb nova la Valoració de Llocs de Treball. El Comitè Unitari de Personal convocà, en el dia d’ahir, 2 reunions de matí (al Centre Cívic) i de tarda (a Can Roure) amb participació del Cap de RR.HH, Sindicats i Regidor Delegat de RR.HH, amb una destacable assistència de personal.

La representació del Comitè Unitari de Personal, mitjançant presentació de power point, va desglossar i argumentar la metodologia emprada en la nova Valoració de Llocs de Treball:

-> Organigrama, Fitxes de Llocs de Treball, Puntuació (manual Diputació bcn, Estimació Retributiva (Equitat Interna i Externa), Retribució Final (Complements Personals Transitoris, Augment Salarial).

Així com també els Acords complementaris assolits:

-> Estudi de Càrregues de Treball, Complement de Destí de 3 a 5 Nivells com a màxim, Funcionarització, Reconeixement d'un Nivell de CD cada 2 anys, ...

El Cap de RR.HH va exposar les seves impressions sobre el procediment, acords i terminis d’execució de la nova Valoració sota un punt de vista més tècnic. El Regidor Delegat de RR.HH ens va transmetre el seu punt de vista com a representant de l’Administració i els sindicats van expressar el seu posicionament.

En aquest sentit des de la CGT hem posar de manifest els criteris essencials pels quals hem donat suport a la nova Valoració de Llocs de Treball:

-> Increment salarial (Capítol 1) en més de 200.000 euros, redistribució salarial afavorint al personal més precari, Comissió de Garanties, funcionarització, millores Interins i Comissions de Serveis, ...

També hem incidit en aspectes que no compartim:

-> Falta d’informació i participació dels treballadors, valoració de fitxes de llocs de treball fora de la Comissió Tècnica, no recuperem poder adquisitiu, filtracions d'informació no pública, poca transparència, negociacions fora de l’àmbit competencial, ...

Des de la CGT, malgrat hi hagi aspectes poc defensables, entenem que en termes generals s’ha arribat a un acord favorable per al conjunt d’empleades i empleats de l’Ajuntament en relació a la nova Valoració de Llocs de Treball i Acords Complementaris vinculants.14/11/17

Seguiment de la Vaga General del 8 de novembre


Un terç de les empleades i empleats municipals van secundar la vaga del 8-N


cliqueu a la imatge per a ampliar-la


Des de la Secció Sindical de la CGT volem agrair a les 58 companyes i companys que el dia 8 de novembre van decidir secundar la vaga i molt especialment a aquells que van participar activament en les diferents mobilitzacions que durant el transcurs que tota la jornada es van produir.

El 33,14% de seguiment de la vaga, tot i que no és per a llançar-hi coets, si que significa un percentatge a considerar si tenim en compte la participació d’altres vagues generals i més en una administració pública on no és gaire popular prendre part d’aquesta eina que tenim els treballadors per a defensar-nos.

En qualsevol cas, des de la CGT valorem positivament aquesta jornada reivindicativa on s’ha pogut visualitzar, sense cap dubte, la problemàtica que envolta al conjunt de treballadores i treballadors d’aquest país.
  
   

13/11/17

Acte de benvinguda personal plans d’ocupació


Una representació del Comitè Unitari de Personal participa a l’acte de benvinguda impulsat per l’Ajuntament
Aquest matí l’alcalde Miquel Buch, el 1r tinent d’alcalde Miquel Àngel Méndez i el 2n tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica David Gutiérrez, han donat la benvinguda als treballadors. Seguidament en Cesc Niubó i l’Alfonso Tejedor, en representació del Comitè Unitari de Personal, s’han adreçat a les treballadores i treballadors amb la finalitat d’informar sobre els aspectes més rellevants en quant als seus drets i garanties laborals.

Aquests nous companys que s'han incorporat com a treballadors laborals a l’ajuntament formen part  del Programa de treball als barris 2016 del Servei d'Ocupació de Catalunya i del Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, destinats a persones aturades no ocupades. Més concretament, es tracta de 21 persones que es trobaven en situació d'atur s'han incorporat entre els mesos de juliol i octubre a l'Ajuntament per a fer tasques de suport a diverses àrees i/o equipaments. Els contractes tenen una durada d'entre 6 i 17 mesos.

Des de la Secció Sindical de la CGT els hi donem la benvinguda, desitgem que aquests mesos que treballaran a l’Ajuntament els hi serveixi com a experiència de cara a trobar una feina més estable en les millors condicions possibles i restem a la seva disposició davant de qualsevol dubte laboral que tinguin.

         >>> Accés al correu electrònic de la CGT         
   

10/11/17

Calendari Oficial de Festes Laborals del 2018


Atès el que disposa l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018 a Catalunya i l’aprovació dels 2 dies festius locals a Premià de Mar, en sessió Plenària del passar 19 de juliol de 2017. S’estableixen les següents festivitats laborals a Premià de Mar:


Cliqueu el calendari per a ampliar-lo


Des de la Secció Sindical de la CGT ens hem permès desglossar aquest Calendari de Festivitats amb la finalitat que disposeu de tota la informació laboral que comporta i que trobem us serà d’interès. >>> Accés

Important:

-> De les festes esmentades al calendari n'hi ha una, a triar entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres catorze són de caràcter retribuït i no recuperable.

-> El proper any 2018 hi haurà 2 dissabte que coincideix en festiu, per tant  es podrà gaudir de 2 dies compensatoris per aquest concepte.

-> Els dies 24 i 31 de desembre romandran tancades les oficines públiques, a excepció dels serveis d’informació, registre general i la policia local. El personal adscrit a serveis afectats per aquesta excepcionalitat podrà gaudir com a compensació de dos dies en les mateixes condicions que l’aplicada en el cas dels dies per assumptes propis. Segons preveu el vigent Acord de Matèries Comunes del personal al servei de l’ajuntament de premià de Mar en el seu art. 61/3.

-> El Calendari Laboral Oficial del 2018 (RR.HH) es va acordà en Mesa General de Negociació del passat 9 de novembre d’enguany, segons es preveu reglamentàriament a l’art. 10 del vigent Acord de Matèries Comunes. >>> Accés

Com sempre, restem a la vostra disposició davant de qualsevol dubte que us pugui ocasionar aquest Calendari Oficial de Festes Laborals del 2018 Salut !!!


7/11/17

Nosaltres el 8 de novembre fem Vaga General


La Secció Sindical de la CGT de l’Ajuntament de Premià de Mar s’adhereix a la Vaga General convocada pel sindicat INTERSINDICAL-CSC per al proper dimecres 8 de novembre
Davant la convocatòria de Vaga General feta pel sindicat Intersindical-CSC, la Secció Sindical de la CGT de l’Ajuntament de Premià de Mar, manifestem la nostra adhesió decidida. Des de la nostra Secció Sindical impulsarem la difusió i explicació de les raons que justifiquen les protestes i la Vaga General del dia 8 de novembre, i de les quals a nosaltres com a treballadors ens fan sumar a aquesta important acció reivindicativa. 

Les successives reformes de les lleis laborals han anat creant unes condicions de treball insuportables per a una bona part dels treballadors, que augmenten la precarietat, que ens veiem obligats a entrar i sortir freqüentment del mateix treball, que ens enfrontem a una cursa d'obstacles quan aspirem a reclamar alguna protecció dels nostres drets laborals, i que com a resultat d'aquestes pràctiques ens trobem tot sovint desprotegits. Aquesta vivència contrastada d'inseguretat permanent per manca d'uns drets laborals reconeguts i ben regulats fan necessària una resposta ferma.

Si a tot això hi afegim altres retallades en les prestacions socials del sistema públic, en la falta de pressupostos per a materials i professorat especialitzat a les escoles públiques, en les llistes d'espera de la salut pública, en les retallades a les administracions públiques, ... Tot plegat fa que bona part de la població visqui permanentment amb l'ai al cor, insegura, convulsa, a punt perquè qualsevol conflicte social, manipulat des de la demagògia, esclati en violència, i trenqui la convivència. 

Aquestes retallades laborals i socials s'emmarquen en un procés de privatitzacions de serveis bàsics, afavorint les tendències neoliberals més agressives de la globalització.

Davant d’aquests fets. La Secció Sindical de la CGT, fa una crida a tota la plantilla municipal, a la població afectada i a tota la ciutadania en general a la participació activa a la vaga general del proper dimecres 8 de novembre.

Tornarem a prendre els carrers !!!
Recuperem drets i llibertats !!! 

               >>> Accés al comunicat en format pdf   


26/10/17

Reserva de places per a persones amb discapacitat


La CGT es sensibilitza amb les persones amb discapacitat i reclama s’apliquin les garanties normatives corresponents

Des de la Secció Sindical de la CGT en referència a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017. Aprovada per acord de la Junta de Govern Local el 12 de juliol i publicada al DOGC núm. 7415 de 14 de juliol. Hem demanem formalment es tingui en consideració l’art. 59 de l’EBEP:

1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

A tal efecte recordem els següents preceptes legals en referència a persones amb discapacitat:

Normativa estatal 

Reial decretlegislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social 

Reialdecret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic   

Llei26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat

Reialdecret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l’accés a l’ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat

OrdrePRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s’estableixen criteris generals per a l’adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l’accés a l’ocupació pública de persones amb discapacitat 

Normativa de la Generalitat de Catalunya

DecretLegislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Decret66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional

ResolucióGAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de la Funció Pública

En conseqüència, des de la Secció Sindical de la CGT hem demanem formalment es consideri aquesta petició i a efectes oportuns es tracti en l’òrgan competent amb la finalitat de donar compliment a la normativa vigent.