Comptador de visites

7/5/17

Anul·lada la modificació substancial col·lectiva per vulnerar la llibertat sindical


El passat 3 de maig l'Audiència Nacional va dictar una sentència tan detallada com expeditiva que ve a invalidar el mal costum que tenen moltes empreses de muntar-se una negociació paral·lela o prèvia amb els treballadors afectats per processos traumàtics com pot ser una modificació substancial de les condicions de treball.

En aquest cas, en Konecta de Valladolid i Sevilla els molt espavilats es van creure que tot són flors i violes i van fer reunint, abans i durant el procés de negociació d'una modificació substancial de canvi de torn continu a partit, a les treballadores oferint-los la meravellosa possibilitat que el seu torn fora partit amb només una hora d'interval entre franges horàries i no les dues que plantejava l'empresa en la seva proposta de modificació substancial.

El problema radica en que Konecta s'oblidaven del dret de negociació col·lectiva, que està per sobre dels pactes individuals, com molt bé diu la sentència, que explica de forma molt il·lustrativa per què això ha de ser així, perquè senzillament evita la indefensió del treballador/a i salvaguarda la llibertat sindical. Lògicament aquests pactes no eren tolerables perquè s'havien aconseguit d'una forma coactiva i amb un notori desconeixement dels seus drets per part dels i les treballadores. Aquest cop a la demanda de CGT es van sumar les de CSIF, UGT, CCOO i USO contra aquest abús i contra tot el procés de modificació substancial, clarament adulterat per aquests fets.

Després del contundent informe del Ministeri Fiscal que s'apreciava una clara vulneració del dret fonamental de la llibertat sindical en el comportament de Konecta, la sentència de l'Audiència Nacional no només ha anul·lat aquests pactes individuals sinó tota la modificació substancial en si, obligant a Konecta a restituir als i els treballadores afectats les seves condicions anteriors, perquè clarament es va posar de manifest la mala fe negociadora d'aquesta empresa

          >>> Accés a Sentencia

26/4/17

Reglament de Formació


La Comissió de Formació es reuneix per a tractar diferents qüestions relacionades amb la formació de les empleades i empleats municipals.Sessió de treball de la Comissió de Formació (26.04.17) 


Avui, dimecres 26 d’abril, s’ha reunit la Comissió de Formació per a donar resposta a diferents situacions referents a la formació dels empleats de l’Ajuntament. Destacant la revisió i actualització del Reglament de Formació segons es preveu a l’Acord de Matèries Comunes en el seu art. 77/2: “Les parts signants consideren necessària la formació continua dels empleats/des publiques per tal d'oferir un servei a la ciutadania de qualitat; per aquest motiu, dins del període de vigència d’aquest Acord es revisarà i actualitzarà el Reglament de Formació aprovat l’any 2008. Un cop acordat se’n donarà publicitat a la plantilla de l’ajuntament.”

Des de la CGT insistim que el dret a la formació és un dret bàsic que ha d’arribar a totes les treballadores i treballadors sense excepció. A tal efecte reclamem s’estableixi, dins de cada departament, un sistema que garanteixi aquest dret dels treballador. Incloent les propostes formatives de les diferents parts dintre d’un pla integral de formació anual del personal al servei la l’Ajuntament. 23/4/17

El Govern torpedina el rescat de serveis municipals privatitzats


El projecte de Pressupostos de l'Estat inclou una disposició que veta de fet que els ajuntaments i les seves empreses públiques puguin absorbir les plantilles de les contractes que rescatin.
La disposició addicional 27 del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (accés) estableix que, "de manera indefinida", els ajuntaments i les seves empreses públiques no podran incorporar com a funcionaris ni com a personal laboral, ni tan sols com a interins o eventuals, als empleats de contractes i concessions privatitzades "quan els contractes (d'aquestes) s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei".

Tampoc podran fer-ho en absorbir fundacions, consorcis i empreses públiques, segons la versió inicial dels Pressupostos, que també posa traves a l'eventual inclusió en les plantilles d'empreses públiques de personal procedent de serveis privatitzats, fins i tot quan el seu rescat sigui conseqüència d'una sentència.


18/4/17

La reversió de la gestió de serveis públics en l'Administració Pública


Us adrecem nº 155 del butlletí informatiu de l'Escola de Formació Confederal Eladio Villanueva. Esperem us sigui d'interès

               >>> Accés al Butlletí12/4/17

La CGT impulsa el Vestuari Laboral per punts a les Brigades


El personal de les Brigades demanarà les peces de vestuari laboral en funció de les necessitats individuals els treballadorsCliqueu el quadrant per a ampliar-lo

Aprofitant  la nova licitació de vestuari laboral que ha materialitzat l’Ajuntament recentment (Accés) i tenint en consideració allò que preveu l’art. 68 del vigent Acord de Matèries Comunes del personal de l’Ajuntament. La CGT ha exigit el compliment del mencionat article amb la finalitat de dotar al col·lectiu de les Brigades Municipals d’un sistema que permet la provisió de peces de vestuari laboral tenint en compte les necessitats individuals dels treballadors.

Des de la CGT mostrem la nostra satisfacció per l’assoliment d’aquest nou sistema de vestuari per punts atès que era una de les demandes més reiterades pel col·lectiu afectat i després de molts anys s’ha aconseguit.


10/4/17

Calendari oficial de festes laborals a Cataluña per a l'any 2018


L’any 2018 inclourà 13 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments
podran afegir-hi dues festes locals
El Consell de relacions laborals va aprovar, divendres 31 de març, el calendari de festes laborals per a l'any 2018 amb 13 festius. La proposta de les organitzacions empresarials de traslladar els festius inter-setmanals a divendres o dilluns no a prosperar i per tant no s’aplicarà.

Així doncs, seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents:

  - 1 de gener (Cap d'Any).
  - 6 de gener (Reis).
  - 30 de març (Divendres Sant).
  - 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida
  - 1 de maig (Festa del Treball)
  - 15 d'agost (l'Assumpció).
  - 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
  - 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
  - 1 de novembre (Tots Sants).
  - 6 de desembre (Dia de la Constitució).
  - 8 de desembre (la Immaculada).
  - 25 de desembre (Nadal)
  - 26 de desembre (Sant Esteve).

6/4/17

Què implica realment l’acord entre el PP, CCOO, UGT i CSIF


Anàlisi de la CGT de l’acord del govern del PP amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF en matèria d’Ocupació Pública

Companys, companyes,

Més enllà dels titulars i dels que creiem injustificats triomfalismes, us volem traslladar les conclusions que en traiem de la lectura que en matèria d’Ocupació Pública s’ha signat el proppassat 29 de març.

Aquest acord s’ha volgut presentar com l’alliberament esperat de les ofertes d’ocupació pública i la recuperació de les plantilles de les administracions, però llegit l’acord, veiem que no només no permet una recuperació de les plantilles de treballadors públics, sinó que insisteix en la política de forçar la reducció de l’ocupació pública i preveu “tapar el forat” que implica l’estratègia de nomenar interins que fan servir administracions com el nostre Ajuntament per a compensar la manca d’OPO (Oferta Pública d’Ocupació).

L’acord fa això de la següent manera:

1. Continua aplicant el criteri de taxa de reposició (sempre respecte de les baixes no cobertes de l’exercici anterior que no s’hagin cobert amb personal interí), i que serà del 100% en el cas de serveis essencials i del 50% en la resta. Veiem que fan una relació que pretén ser més exhaustiva del que són serveis essencials, això ens temem molt que a la redacció de la llei de pressupostos de molt propera aprovació es farà servir per deixar clar que el que no es declari expressament com serveis essencials no es podrà considerar servei essencial.

2. Com a novetat, introdueix el propòsit de reducció de la temporalitat i ho fa de la següent manera: els llocs ocupats per interins des de fa més de tres anys en el moment de la signatura de l’acord (només en aquest moment de la signatura, qui portés 2 anys i 364 dies ni compta ara ni comptarà després) es sumaran i es podran fer OPOs de consolidació de l’ocupació amb l’objectiu de reduir com a màxim en un 90% i en tres anys aquests llocs. Els llocs que portin menys temps no es tindran en compte i ja es veu que com a mínim el 10% dels de més de tres anys continuaran sent interins. Reconeixem que individualment és positiu per als que guanyin aquestes convocatòries durant els pròxims tres anys, però això no comporta increment d’ocupació, només regularització excepcional i parcial del nivell d’interinitat.

3. Una altra novetat és que faculta a cada administració a negociar OPOs per formalitzar totes les places d’indefinits no fixos (per exemple les de personal municipalitzat per subrogació). Sempre ha estat una obvietat que aquests llocs de treball han d’acabar per passar per una oferta pública d’ocupació, però sorprèn que aquestes places es vulguin comptar a banda i s’obri la possibilitat de fer una convocatòria immediata. Naturalment no ens fan por en aquest sentit, però s’intueix l’ànim de dissuadir als treballadors de les empreses contractistes dient-los que es poden trobar de seguida amb una convocatòria d’OPOs per ocupar els seus llocs i fer-los d’aquesta manera al carrer.

4. S’anuncia que un cop passin els tres anys de consolidació parcial de la interinitat, el percentatge d’interins s’ha de mantenir en un 8%. Això vol dir que de retruc les limitacions de la taxa de reposició també afectarà als interins, i que per exemple el que està fent ara l’Ajuntament de convocar milers de places de borses de treball ja no ho podrà fer. De fet i encara que tingui borses constituïdes, els poden dir que no poden nomenar interins quan això suposi un augment la taxa de temporalitat per sobre del 8%. És a dir, ni un interí més fins que la taxa d’interinitat es trobi per sota del 8%. Haurien de passar dècades.

No més interins, no més treballadors públics en còmput global.

I que els treballadors i treballadores de les empreses contractistes que reivindiquen la municipalització vagin amb compte amb el que desitgen, que potser acabaran al carrer en poc més d’un any si és que efectivament els municipalitzen.

Aquesta és la feina que han fet CCOO, UGT i CSIF amb el govern de l’Estat. Assegurar-se de la continuïtat i revitalització de les polítiques de reducció de les plantilles directes de les administracions.

I per acabar, tenim l’increment d’un 1% de les nostres retribucions. Un augment ridícul que ni tant sols frena la pèrdua de poder adquisitiu que patim de forma crònica, atès el 3% d’increment de l’IPC que ara mateix estem patint.

Tot un èxit de les intenses activitats reivindicatives, per citar un dels signants.

NO ENS RESIGNEM, INSISTIM EN LA IL.LEGALITAT DE MESURES COM AQUESTA QUE PRETENEN DILUIR EL CONTINGUT DE LES DIRECTIVES I LES SENTÈNCIES EUROPEES QUE PERMETEN LA INTERNALITZACIÓ DE LA GESTIÓ I EXIGEIXEN ACABAR AMB LA TEMPORALITAT ABUSIVA.

FERMESA I MOBILITZACIÓ CONTRA EL DESMANTELLAMENT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES